Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Danh mục tác tạp chí được tính điểm khoa học 20/10/2014 08:12
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 17/10/2014 16:51
Thông báo đăng ký đề án đưa vào trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2015 16/10/2014 10:57
Lễ trao bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa học 2012 – 2014 15/10/2014 20:47
Sáng ngày 13/10/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho hơn 100 học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa học 2012 – 2014.
Thông báo đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 14/10/2014 15:34