Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Chiến giữ chức Phó Hiệu trưởng, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 23/03/2017 15:27
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, ngày 21/3/2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Trưởng khoa Khoa sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia giữ chức Phó Hiệu trưởng, giao Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. 22/03/2017 13:33
Thông báo Địa chỉ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017. 22/03/2017 09:46
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) 20/03/2017 16:06
Ngày 18/3/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị diễn ra tại Tầng 5 Trung tâm Thư viện Trường Đại học Nội vụ Hà ...
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017. 20/03/2017 09:39