Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 30/01/2015 14:36
Thông báo về việc tuyển sinh học bổng Chính phủ Autralia năm học 2016 30/01/2015 13:27
Thông báo thu học phí theo học chế tín chỉ đối với các bậc, hệ đào tạo Chính quy liên thông, Vừa làm vừa học (dài hạn và liên thông) áp dụng từ năm học 2014 - 2015 30/01/2015 11:41
Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học Đào tạo năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 29/01/2015 16:49
Sáng ngày 29/1/2015, Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2015 tại Trường.
Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu, kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ cho các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 29/01/2015 16:48
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Nội vụ, sáng ngày 29/1/2015, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ cho NGƯT.Ths Dương Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Cảnh Đương – Nguyên Phó Hiệu trưởng, giảng ...