Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Công ty BitMedia, Tổ chức tư vấn giáo dục WUS (Áo) và HUHA tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 22/05/2015 17:04
Thực hiện kế hoạch xúc tiến dự án “Nâng cao năng lực cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, ngày 20 và 21/05/2015, đại diện công ty BitMedia và Tổ chức tư vấn giáo dục WUS (Áo) đã triển khai chương trình làm việc và khảo sát với một số đơn vị chức năng của nhà trường.
Kế hoạch thi, chấm thi học kỳ IV các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2013 - 2017 20/05/2015 14:43
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch thi, chấm thi học kỳ IV các lớp Đại học hệ chính quy khóa học 2013 - 2017.
Lịch thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng hệ chính quy khóa học 2012 - 2015 20/05/2015 14:38
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2015 20/05/2015 14:36
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2015.
Rộn ràng khai mạc Giải thể thao học sinh – sinh viên năm 2015 19/05/2015 15:29
Thực hiện kế hoạch số 443/KH – ĐHNV ngày 27/4/2015 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh – sinh viên (HSSV) năm 2015, chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Nhà trường long trọng tổ chức khai ...