Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Kế hoạch triển khai chương trình Trao đổi sinh viên và giảng viên với Đại học Niagara - Mỹ 09/10/2015 11:12
Đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng 09/10/2015 11:10
Thông báo về việc thay đổi lịch ôn thi và thi tuyển sinh đợt 2 năm 2015 các lớp hệ vừa làm vừa học 09/10/2015 10:10
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường lần thứ hai 08/10/2015 10:40
Thông báo xét tuyển học lớp tiếng Anh tăng cường năm 2015 08/10/2015 08:25
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc xét tuyển 03 lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên.