Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Quyết định công nhận tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, khóa học 2012 - 2014 29/08/2014 15:24
Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 28/08/2014 11:15
Lễ khai trương Tạp chí Điện tử Tổ chức Nhà nước 27/08/2014 09:12
Sáng ngày 26/8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước tại trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết.
Hội thảo “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” (lần 2) 25/08/2014 16:38
Tiếp tục thực hiện Đề án do Bộ Nội vụ giao, sáng ngày 22/8/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục tổ chức Hội thảo với chủ đề “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thông báo thủ tục nhập học đối với những thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển năm 2014 21/08/2014 17:51