Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015 31/07/2015 08:00
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015 với các bước thực hiện, các điểm lưu ý được quy định trong phụ lục đính kèm.
Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 31/07/2015 07:53
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thông báo kết luận về phương pháp sắp xếp thời khóa biểu các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ 30/07/2015 16:32
Thông báo thay đổi thời gian bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên khoa Quản trị văn phòng 30/07/2015 16:14
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển chính thức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2015 30/07/2015 08:15
PGS. TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ vừa ký thông báo xét tuyển bậc học đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.