Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên 16/04/2015 08:16
Ngày 15/4/2015, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên tại tầng 5 Trung tâm Thông tin Thư viện.
Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo Tại chức và Trung tâm Dạy nghề lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2017 16/04/2015 08:06
Chiều ngày 14/4, Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo Tại chức và Trung tâm Dạy nghề nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã tổ chức thành công.
Kế hoạch phun thuốc diệt muỗi, côn trùng, diệt chuột phòng chống bệnh dịch năm 2015 16/04/2015 07:52
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 15/04/2015 10:33
Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ công chức, viên chức, người lao động năm 2015 15/04/2015 10:15