Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo thời gian tổ chức Hội thi tìm hiểu chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 28/05/2015 16:18
Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc học trung cấp chuyên nghiệp 28/05/2015 16:13
Bộ GDĐT hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc học trung cấp chuyên nghiệp.
Đẩy mạnh CCHC Nhà nước, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế 28/05/2015 09:07
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới” của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2015 28/05/2015 08:54
Để tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT về tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2015 (từ 25 đến 31 tháng 5/2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng ...
QUY CHẾ HỘI THI TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 26/05/2015 14:02
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức hội thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020.