Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Đặt bài Hội thảo với chủ đề "Bộ Nội vụ - 70 năm xây dựng và phát triển" 26/06/2015 22:55
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng nghề hệ chính quy khóa 2012-2015 và trao giải cho sinh viên đạt thành tích cao trong các Hội thi 26/06/2015 22:43
Chiều ngày 25/6, tại hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng và trao cho sinh viên bằng tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề hệ chính quy, khóa 2012 – 2015 và trao giải cho các em sinh viên đạt thành tích cao trong các Hội thi.
Chung kết cuộc thi sinh viên tài năng năm 2015 với chủ đề "Sinh viên với nghề nghiệp trong tương lai" 25/06/2015 15:59
Bên cạnh công tác đổi mới phương pháp dạy và học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Cơ sở Trường Đai học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa và công tác cộng đồng. Cuộc thi Tài năng sinh viên do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức là hoạt động ngoại khóa bổ ích, sân ...
Lịch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2013 - 2015, hệ chính quy ngày 30/6/2015 và 01/7/2015 24/06/2015 18:50
Kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện hè 2015 và tổng kết công tác Đoàn năm học 2014 - 2015 24/06/2015 09:04