Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục các hoạt động tư vấn tuyển sinh 2015 26/03/2015 18:37
Tiếp tục đồng hành với các thí sinh trong quá trình chuẩn bị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015, sáng ngày 25/3, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tham gia chương trình “Ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp” do Trường THPT Tây Hồ (quận Tây Hồ - Hà Nội) tổ chức.
Thông báo kết quả học tập môn GDTC và dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC 26/03/2015 08:03
Giới thiệu các chương trình bồi dưỡng và đề nghị liên kết, phối hợp mở lớp 25/03/2015 16:29
Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2015 25/03/2015 14:37
Thông báo về việc tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015) 25/03/2015 14:34