Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Danh sách dự kiến học bồng kỳ I năm học 2014 - 2015 27/04/2015 16:32
Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt Nghị quyết TW 10 (khóa XI) tại miền Trung 27/04/2015 15:15
Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐUBNV ngày 24/03/2015 của Đảng uỷ Bộ Nội vụ về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), tiếp tục triển khai Nghị quyết tới cán bộ, Đảng viên đang công tác tại khu vực miền Trung; được sự đồng ý của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, ngày 22/4/2015, Ban Thường vụ ...
Kế hoạch tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh - sinh viên năm 2015 27/04/2015 10:45
Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 25/04/2015 17:21
Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2017 thành công tốt đẹp 25/04/2015 17:12
Chiều ngày 25/4/2015, Đại hội lần II của Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.