Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
QUY CHẾ HỘI THI TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 26/05/2015 14:02
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức hội thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020.
BỘ ĐỀ THI CẤP TRƯỜNG TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 25/05/2015 16:31
Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố bộ đề thi cấp Trường.
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho 103 sinh viên, học sinh các lớp hệ chính quy học tại Trường 25/05/2015 16:23
181 đơn vị máu đã được hiến tặng trong Ngày hội hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 23/05/2015 17:29
Sáng ngày 23/5//2015, chương trình Ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp “Bằng lăng tím – Trái tim Nội vụ hội tụ yêu thương” do BCH Đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Trường.
Công ty BitMedia, Tổ chức tư vấn giáo dục WUS (Áo) và HUHA tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 22/05/2015 17:04
Thực hiện kế hoạch xúc tiến dự án “Nâng cao năng lực cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”, ngày 20 và 21/05/2015, đại diện công ty BitMedia và Tổ chức tư vấn giáo dục WUS (Áo) đã triển khai chương trình làm việc và khảo sát với một số đơn vị chức năng của nhà trường.